Vertrouwen en veiligheid? De basis van optimaal teamwork

Vertrouwen en veiligheid? De basis van optimaal teamwork

Een sterk team bouwen is als een huis: het staat stevig dankzij een sterke basis: de fundamenten. Dan pas zijn kan je steen voor steen beginnen te bouwen tot het eindresultaat. Een huis dat een thuis wordt. Dit is ook zo voor een team. Binnen een goed functionerend team zijn vertrouwen en psychologische veiligheid de fundamenten waarop efficiënt teamwork kan gebouwd worden.

Ons team heeft nood aan een teamcoach. Eerlijk gezegd, het loopt niet zoals we willen.
We werken meer langs elkaar dan met elkaar. Er is te weinig communicatie. Overleg is er nauwelijks en we durven elkaar niet rechtstreeks aanspreken. We willen dit verbeteren want het heeft invloed op ons werk en onze samenwerking. We halen er niet uit wat er in zit. Kan je ons hierbij helpen? Dit zijn veelgestelde vragen.”

Herken je dit ook? Samen gaan we op pad en zoeken we wat het team nodig heeft om meer verbinding te krijgen en te groeien naar optimaal teamwork met topprestaties.

Start met het fundament

Een team kenmerkt zich door een gemeenschappelijk doel. Je bent van elkaar afhankelijk om het doel te bereiken. Dit is cruciaal. Het is niet WIE samenwerkt in een team maar HOE we samenwerken dat bepaalt of het doel bereiken!

Een optimaal team = groeiproces

Een team is maar zo sterk als zijn zwakste schakel… Elke persoon is een onderdeel in een goed geolied radarwerk. Ontbreekt er een schakel dan hapert het team. Stel jezelf de vraag: “Waar willen we als team naartoe? Is ieders rol duidelijk en kennen we elkaars rol? Wat is het gemeenschappelijke doel? Is er voldoende vertrouwen en kunnen we op elkaar rekenen?”

De essentie voor optimaal teamwork:

 • Vertrouwen en veiligheid
  Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de leden zich niet veilig voelen, sluiten ze zich af. Vertrouwen en veiligheid zijn er niet vanzelf en je kan het niet opeisen. Geef zelf het voorbeeld. Durf vragen stellen. Veiligheid groeit door o.a. te zorgen dat mensen zich kwetsbaar durven opstellen en zichzelf durven te zijn.
 • Onderlinge afhankelijkheid
  Teamleden zijn onderling afhankelijk van elkaar zoals de prestaties afhankelijk zijn van de onderlinge samenwerking. Samen zorgen de teamleden dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Ieders rol en manier van zijn, heeft effect op de ander. Sta even stil bij jezelf… Heeft jouw handelen een positief effect op de ander?
 • Inzicht in het kader
  Kaders zorgen voor veiligheid, een duidelijke focus en de mogelijkheid om voldoende autonoom te handelen. Hoe zit het in jouw team? Heeft iedereen voldoende inzichten in het doel van het team? Wat zijn de groepswaarden? Is er voldoende openheid en vertrouwen? Kan je gerichte vragen stellen binnen je team
 • Individuele betekenis
  Iedereen heeft een duidelijke rol in het team. Zorg dat duidelijk is welke prestatie van elk teamlid verwacht wordt.
 • Vooruitgang zichtbaar maken
  Denk aan computerspelletjes. Waarom werken ze zo goed? Als teamleden de juiste mindset hebben en de juiste input krijgen, zullen ze zich ook verder willen ontwikkelen. Ook in een team willen de leden vooruitgang zien. Stel doelen! Zowel individueel als teamgericht.
 • Toekomstgerichtheid
  Uit studies blijkt dat langdurige analyses uit het verleden vaak negatieve emoties naar boven brengen. Als het team zich op de toekomst richt dan zet het de energie optimaal in! Toekomst geeft hoop en hoop zorgt voor een betere mindset.

Rol van de teamcoach

Als teamcoach neem je een positieve rol op en zet je in op vertrouwen en veiligheid zodat verbinding groeit. Merk je dat er een gebrek is aan vertrouwen en veiligheid, neem dan zo snel mogelijk actie.

Hoe doe je dat nu concreet?

 • Ga te rade bij je team en ga het gesprek aan.
  Vertel wat je opvalt aan bepaald gedrag, wat je ziet en ook wat daarvan de consequenties zijn. Stel veel vragen en luister goed. Vul zelf niets in…
 • Luister en onderneem actie.
  Als je goed luistert, geven de teamleden zelf aan waar ze behoefte aan hebben en wat ze nodig hebben om de doelen te bereiken. Luister, geef terug wat mogelijk is en stel ook grenzen. Wees duidelijk en manage de verwachtingen. Blijf niet hangen in geklaag. Maak afspraken en kom deze ook na. Geef gevolg anders is het voor niets geweest.
 • Kom op afspraken terug. Een eerste gesprek is pas een begin. Laat afspraken regelmatig onderwerp van gesprek zijn en houd je er aan. Vraag feedback en maak er een gewoonte van om elkaar feedback te geven. Investeer in elkaar beter te leren kennen en in openheid. Het gaat met kleine stappen vooruit maar geef er bewust aandacht aan.
 • Iedereen heeft verantwoordelijkheid
  Dit ligt niet enkel bij de teamcoach. Als het misgaat, zijn we vaak geneigd de schuld bij de ander te leggen. Wil je iets anders? Neem zelf het initiatief! Vraag ieder zijn rol en verantwoordelijkheid te nemen en voor zichzelf te bepalen… “Wat kan ik hier zelf aan doen?”
 • Geef het goede voorbeeld.
  Kijk ook naar je eigen rol in het geheel? Durf jezelf de vraag te stellen: “Wat kan ik verbeteren? Welke rol kan ik spelen in het verder vergroten van het vertrouwen en de verbinding met elkaar?”
 • Bevorder een positieve mindset
  Hoe is de mindset in je team? Teamontwikkeling gaat over het ontwikkelen van de juiste mindset. Hoe communiceren jouw teamleden onderling? Geven zij elkaar aan wat gedaan moet worden of stellen zij effectieve vragen? Wat is het verschil? Kunnen de teamleden elkaar op een positieve manier feedback geven?

Conclusie, een team bouwen doe je niet alleen. Het is een heel proces en dit vraagt tijd. Samen met het hele team ga je op weg om het beoogde doel te behalen.

Heb je hulp nodig om het beste uit je team halen? Dan kan ik je helpen met doel- en resultaatgerichte teamcoaching. We werken samen aan een team dat ervoor gaat. Je leert je teamdoelstellingen samen ontwikkelen en verfijnen om zo tot een efficiënt werkend team te komen. Graag meer info? Neem vrijblijvend contact op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wens je onze brochure te ontvangen rond aanpak burn-outpreventie en re-integratie?

Dank voor je interesse! Je gaat zo dadelijk een mail ontvangen met de link naar onze brochure