Sophie leerde omgaan met veranderingen na de bedrijfsfusie

Sophie leerde omgaan met veranderingen na de bedrijfsfusie

Sophie werkte 17 jaar als leidinggevende bij een internationaal bedrijf. Na de fusie stond zij voor ingrijpende veranderingen en nieuwe uitdagingen. Sophie werd niet ondersteund en voelde haar motivatie dalen. Ze zat met tal van vragen hoe zich aan te passen in de nieuwe werksituatie en besloot beroep te doen op de expertise van Rike van Cygnus Coaching om haar te laten begeleiden tijdens dit traject.

 

Nieuwe bazen, nieuwe wetten…

Sophie: ‘De fusie heeft mij aan het denken gezet. Het was niet evident: nieuwe bazen nieuwe wetten. Ik had de keuze : blijven of vertrekken. Gelukkig heeft de coaching bij Rike mij inzichten gebracht in mijn persoonlijk functioneren en dit heeft mij geholpen om duidelijke keuzes te maken’

‘De bedrijfscultuur veranderde… We werden deel van een grote organisatie met veel regels en procedures. Het informeel karakter van communicatie en opvolging veranderde. De verwachtingen naar mij als leidinggevende strookten niet meer met mijn manier van people-management. Ik voelde ook weinig steun van het management.’

‘Rike liet mij stilstaan bij mijzelf als persoon. Zo kwam ik er achter dat duidelijke kaders en autonomie belangrijk zijn voor mij. Ik krijg energie bij het uitwerken van projecten en ik merk dat regelmatig overleg met mijn leidinggevende noodzakelijk is om rust en overzicht te houden in de hectiek van het werk.’

‘Op aanraden van Rike ben ik naar het nieuwe management toegestapt om mijn bezorgdheden te bespreken en tot een win-win situatie te komen. Helaas vond ik weinig gehoor en ook na enkele maanden was er geen evolutie. Dan heb ik maar zelf de koe bij de horens gepakt.’

‘Ik ben gaan solliciteren op een zelfbewuste manier en heb gevonden wat bij mij past. Dankzij de coaching wist ik duidelijk wat ik wilde en wat belangrijk voor mij was. Ik ben nu projectmanager in een jong dynamisch bedrijf. Er is bij ons een open sfeer en de dingen kunnen benoemd worden. Ik voel de energie terug bruisen. Het is een groeibedrijf waar verandering dagelijkse kost is. Toch loop ik er niet meer tegen aan. Zelf groei ik ook, zowel persoonlijk als in mijn job, mede dankzij de ondersteuning van fijne collega’s en het management.’

Eerste hulp bij verandering

Rike van Cygnus Coaching: ‘Sophie contacteerde me voor een coaching-traject n.a.v. de fusie van haar bedrijf. Tijdens het intakegesprek voelde ik dat er voor Sophie meer thema’s naar boven kwamen als gevolg van die fusie.’

Sophie: ‘Tijdens mijn eerste afspraak met Rike merkte ik meteen dat ze precies begreep voor welke uitdagingen ik stond. Haar luisterend oor en enthousiasme motiveerden me om op zoek te gaan naar oplossingen en antwoorden op mijn vragen. Hoe kan ik omgaan met mijn frustraties? Hoe kan ik terug plezier vinden in mijn werk? Wat past bij mij? Ja, er was werk aan de winkel.’

Van verandering naar verademing

‘In Rike’s coachingsessies stond ik als persoon centraal. Wie ben ik? Waar wil ik naar toe? Wat geeft mij energie? Hoe geef ik mijn grenzen aan in een leidinggevende functie ? Dankzij de coaching werd ik mij bewust van mijn eigen potentieel en hoe ik kon groeien en mijn werkpunten aanpakken. Dankzij haar kwam ik tot oplossingen om mijn ‘kwelduivels’ onder handen te nemen. Ik kreeg tools en tips op maat waarmee ik resultaatgericht aan de slag kon gaan. Rike inspireerde me om bij mezelf stil te staan en de situaties van een andere kant te bekijken. Dankzij haar professionele en vooral heel persoonlijke en authentieke aanpak kijk ik terug op een zeer geslaagde coaching. Ik heb terug plezier in mijn werk. Kortom, ik heb voldoende zelfvertrouwen gekregen om mijn draai te vinden binnen de nieuwe bedrijfsstructuur. Ik haal opgelucht adem dat ik dankzij deze coaching de veranderingen aan kan.’

Word jij net als Sophie geconfronteerd met verandering? En ben je op zoek naar iemand die samen met jou op zoek gaat naar oplossing en je kan coachen? Neem dan vrijblijvend contact op met Rike Weltjens.

Vertrouwen en veiligheid? De basis van optimaal teamwork

Vertrouwen en veiligheid? De basis van optimaal teamwork

Een sterk team bouwen is als een huis: het staat stevig dankzij een sterke basis: de fundamenten. Dan pas zijn kan je steen voor steen beginnen te bouwen tot het eindresultaat. Een huis dat een thuis wordt. Dit is ook zo voor een team. Binnen een goed functionerend team zijn vertrouwen en psychologische veiligheid de fundamenten waarop efficiënt teamwork kan gebouwd worden.

Ons team heeft nood aan een teamcoach. Eerlijk gezegd, het loopt niet zoals we willen.
We werken meer langs elkaar dan met elkaar. Er is te weinig communicatie. Overleg is er nauwelijks en we durven elkaar niet rechtstreeks aanspreken. We willen dit verbeteren want het heeft invloed op ons werk en onze samenwerking. We halen er niet uit wat er in zit. Kan je ons hierbij helpen? Dit zijn veelgestelde vragen.”

Herken je dit ook? Samen gaan we op pad en zoeken we wat het team nodig heeft om meer verbinding te krijgen en te groeien naar optimaal teamwork met topprestaties.

Start met het fundament

Een team kenmerkt zich door een gemeenschappelijk doel. Je bent van elkaar afhankelijk om het doel te bereiken. Dit is cruciaal. Het is niet WIE samenwerkt in een team maar HOE we samenwerken dat bepaalt of het doel bereiken!

Een optimaal team = groeiproces

Een team is maar zo sterk als zijn zwakste schakel… Elke persoon is een onderdeel in een goed geolied radarwerk. Ontbreekt er een schakel dan hapert het team. Stel jezelf de vraag: “Waar willen we als team naartoe? Is ieders rol duidelijk en kennen we elkaars rol? Wat is het gemeenschappelijke doel? Is er voldoende vertrouwen en kunnen we op elkaar rekenen?”

De essentie voor optimaal teamwork:

 • Vertrouwen en veiligheid
  Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer de leden zich niet veilig voelen, sluiten ze zich af. Vertrouwen en veiligheid zijn er niet vanzelf en je kan het niet opeisen. Geef zelf het voorbeeld. Durf vragen stellen. Veiligheid groeit door o.a. te zorgen dat mensen zich kwetsbaar durven opstellen en zichzelf durven te zijn.
 • Onderlinge afhankelijkheid
  Teamleden zijn onderling afhankelijk van elkaar zoals de prestaties afhankelijk zijn van de onderlinge samenwerking. Samen zorgen de teamleden dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Ieders rol en manier van zijn, heeft effect op de ander. Sta even stil bij jezelf… Heeft jouw handelen een positief effect op de ander?
 • Inzicht in het kader
  Kaders zorgen voor veiligheid, een duidelijke focus en de mogelijkheid om voldoende autonoom te handelen. Hoe zit het in jouw team? Heeft iedereen voldoende inzichten in het doel van het team? Wat zijn de groepswaarden? Is er voldoende openheid en vertrouwen? Kan je gerichte vragen stellen binnen je team
 • Individuele betekenis
  Iedereen heeft een duidelijke rol in het team. Zorg dat duidelijk is welke prestatie van elk teamlid verwacht wordt.
 • Vooruitgang zichtbaar maken
  Denk aan computerspelletjes. Waarom werken ze zo goed? Als teamleden de juiste mindset hebben en de juiste input krijgen, zullen ze zich ook verder willen ontwikkelen. Ook in een team willen de leden vooruitgang zien. Stel doelen! Zowel individueel als teamgericht.
 • Toekomstgerichtheid
  Uit studies blijkt dat langdurige analyses uit het verleden vaak negatieve emoties naar boven brengen. Als het team zich op de toekomst richt dan zet het de energie optimaal in! Toekomst geeft hoop en hoop zorgt voor een betere mindset.

Rol van de teamcoach

Als teamcoach neem je een positieve rol op en zet je in op vertrouwen en veiligheid zodat verbinding groeit. Merk je dat er een gebrek is aan vertrouwen en veiligheid, neem dan zo snel mogelijk actie.

Hoe doe je dat nu concreet?

 • Ga te rade bij je team en ga het gesprek aan.
  Vertel wat je opvalt aan bepaald gedrag, wat je ziet en ook wat daarvan de consequenties zijn. Stel veel vragen en luister goed. Vul zelf niets in…
 • Luister en onderneem actie.
  Als je goed luistert, geven de teamleden zelf aan waar ze behoefte aan hebben en wat ze nodig hebben om de doelen te bereiken. Luister, geef terug wat mogelijk is en stel ook grenzen. Wees duidelijk en manage de verwachtingen. Blijf niet hangen in geklaag. Maak afspraken en kom deze ook na. Geef gevolg anders is het voor niets geweest.
 • Kom op afspraken terug. Een eerste gesprek is pas een begin. Laat afspraken regelmatig onderwerp van gesprek zijn en houd je er aan. Vraag feedback en maak er een gewoonte van om elkaar feedback te geven. Investeer in elkaar beter te leren kennen en in openheid. Het gaat met kleine stappen vooruit maar geef er bewust aandacht aan.
 • Iedereen heeft verantwoordelijkheid
  Dit ligt niet enkel bij de teamcoach. Als het misgaat, zijn we vaak geneigd de schuld bij de ander te leggen. Wil je iets anders? Neem zelf het initiatief! Vraag ieder zijn rol en verantwoordelijkheid te nemen en voor zichzelf te bepalen… “Wat kan ik hier zelf aan doen?”
 • Geef het goede voorbeeld.
  Kijk ook naar je eigen rol in het geheel? Durf jezelf de vraag te stellen: “Wat kan ik verbeteren? Welke rol kan ik spelen in het verder vergroten van het vertrouwen en de verbinding met elkaar?”
 • Bevorder een positieve mindset
  Hoe is de mindset in je team? Teamontwikkeling gaat over het ontwikkelen van de juiste mindset. Hoe communiceren jouw teamleden onderling? Geven zij elkaar aan wat gedaan moet worden of stellen zij effectieve vragen? Wat is het verschil? Kunnen de teamleden elkaar op een positieve manier feedback geven?

Conclusie, een team bouwen doe je niet alleen. Het is een heel proces en dit vraagt tijd. Samen met het hele team ga je op weg om het beoogde doel te behalen.

Heb je hulp nodig om het beste uit je team halen? Dan kan ik je helpen met doel- en resultaatgerichte teamcoaching. We werken samen aan een team dat ervoor gaat. Je leert je teamdoelstellingen samen ontwikkelen en verfijnen om zo tot een efficiënt werkend team te komen. Graag meer info? Neem vrijblijvend contact op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef die burn out geen kans. Dit kan je zelf doen!

Geef die burn out geen kans. Dit kan je zelf doen!

Herken je volgende symptomen?

Ervaar je dat je draaglast aanhoudend hoger is dan je draagkracht? Staat jouw
energiepeil constant in het rood? En beleef je zelfs geen plezier meer aan activiteiten die jouw batterijen anders in no time opladen?
Indien ja, dan is het de hoogste tijd om de pauzeknop in te drukken. Dit is een belangrijk moment om stil te staan en je draag- en veerkracht terug in balans te brengen.

 

Wat maakt net jou gevoelig voor een burn out?

Een aantal eigenschappen verhogen de kans op een burn out aanzienlijk. Eén ervan is een gevoelige persoonlijkheid: de zintuigen van deze personen lijken scherper ingesteld dan die van anderen. Dit type persoon absorbeert tal van gewaarwordingen uit de omgeving tot in het kleinste detail. Zowel positieve als negatieve signalen komen zeer hard binnen bij deze mensen. Ook personen met een te groot verantwoordelijkheidsgevoel maken meer kans om vroeg of laat een burn out te krijgen. Ze stellen het groepsbelang boven hun eigen belang en verliezen hierdoor zichzelf  uit het oog. Het zijn mensen die moeilijk grenzen stellen en moeite hebben om “neen” te zeggen. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel gaat vaak hand in hand met perfectionisme. Het is nooit goed genoeg. Ze leggen de lat erg hoog voor zichzelf. En dat vraagt enorm veel energie.

Wat kan je zelf doen?

Zit jij in de categorie dat je een verhoogde kans maakt op een burn out? Dan wil dat niet zeggen dat het effectief zover zal komen. Wees vooral alert voor de signalen en valkuilen. Ik geef je enkele nuttige en zinvolle tips om zelf aan de slag te gaan om een burn out te vermijden.

 1. Dagboek
  Hou een dagboek bij. Noteer dagelijks  wat jou energie geeft en waarvoor je dankbaar bent. Je zal in het begin merken dat het niet evident is. Maar daag jezelf uit om ieder dag een drietal dingen te noteren, hoe banaal ze ook lijken. Je traint jezelf om terug een positieve mindset te krijgen.
 2. Doe ieder dag iets leuk
  Las elke dag een momentje me-time  Doe iets  waar je plezier aan beleeft. Het is het ideale moment om op zoek te gaan naar een nieuwe hobby. Kies vooral voor een activiteit die bij je past en waar je ten volle van geniet. Schrijf je in voor die schilder- of kookcursus die je altijd al wilde volgen. Sluit je aan bij een sportclub. Wat je ook kiest, zorg dat je ernaar kan uitkijken en dat je je helemaal kan ontspannen.
 3. Kom buiten en trek de deuren even achter je dicht
  Ga een blokje om of trek de natuur in. Wie weet ontdek je leuke wandelpaden in jouw buurt. Er is niets zo heilzaam als wandelen in een bos en de frisse lucht op te snuiven. Wist je dat de monotone tred van je voetstappen tijdens een wandeling er na een 10-tal minuten al voor zorgt dat je hoofd tot rust komt? Elke vorm van beweging is sowieso goed om je hersenen te activeren en gelukshormonen door je lijf te laten stromen. Spreek eventueel af met een vriend(in).
 4. Maar vooral: adem!
  Maak er zeker een dagelijkse gewoonte van om gedurende een paar minuten ademhalingsoefeningen te doen. Je hebt er niets voor nodig, enkel een rustige plek. Ga gemakkelijk zitten, sluit je ogen en focus op je ademhaling. Dit zal je kalmeren en zorgt voor rust. Let op dat je door je buik ademt. Tel bij de inademing langzaam tot vier en bij het uitademen tot vijf. Ervaar de rust die het je oplevert.

Een extra steun in de rug?

Merk je dat je toch extra ondersteuning nodig hebt om het evenwicht te behouden en/of terug te vinden, dan kan ik je helpen. Samen gaan wij op zoek naar duurzame preventie van burn out. Met een doelgerichte aanpak op basis van jouw wensen en noden gaan wij aan de slag!
Tijdens het traject krijg je een goed zicht in jouw energiegevers en -vreters. Ik reik je passende tools aan om terug de balans te vinden en je veerkrachtig te maken! Ben je op zoek naar de nodige ondersteuning, aarzel dan niet om vrijblijvend contact met me op te nemen.

 

 

Terug van vakantie: het ideale moment voor stress- en burn-outpreventie

Terug van vakantie: het ideale moment voor stress- en burn-outpreventie

Een leuke job is een absolute meerwaarde voor een goede levenskwaliteit. Want je besteedt het grootste deel van je dag op de werkvloer. Maar zelfs de tofste job is inspannend en kan stress veroorzaken. Van die inspanningen moet je regelmatig kunnen herstellen, anders riskeer je op termijn een burn-out. Daarom is het belangrijk dat je regelmatig even de pauzeknop indrukt en vakantie neemt.

Want vakantie is een periode van herstel. Je geeft je lichaam en geest de kans om te rusten. Die herstelperiode is nodig om minder gestresseerd te zijn en aangenaam in de omgang te blijven. Het addertje onder het gras? Vakantie werkt alleen als je erin slaagt om je job helemaal los te laten. Schakel je stand-bymodus dus uit en laat je mailbox dicht als je vakantie hebt.

Hervallen in gewoontes

Slaag je erin om je werk los te laten? Dan keer je na je vakantie waarschijnlijk uitgerust en met veel minder stress terug naar de werkvloer. Je hebt frisse ideeën en zit boordevol energie om die uit te werken. Helaas is de kans groot dat je snel weer in je oude gewoontes hervalt en het zalige vakantiegevoel weer plaatsmaakt voor een hoge werkdruk, vergaderingen, takenlijstjes, deadlines en … stress.

Anders omgaan met stressmomenten

Gelukkig hoeft dat niet zo te zijn. De periode na je vakantie is het uitgelezen moment om eens even stil te staan bij je eigen gedrag. Ga op zoek naar patronen en ervaar wat je energie geeft en wat energie vreet. Zo voorkom je dat je jezelf voorbijloopt. Terugkeren op de werkvloer na een vakantie geeft je de kans om te kiezen om anders om te gaan met stressmomenten en zo op lange termijn aan burn-outpreventie te doen.

Vier stressfactoren

Mijn ervaring leert me dat er in een professionele context vier stressfactoren zijn die vaak terugkomen. Als je je vakantiegevoel wilt verlengen en duurzaam aan burn-outpreventie wilt doen, dan is het belangrijk dat je goed omgaat met:

 • de voortdurende stroom aan e-mails en telefoons
 • je workload
 • de verwachtingen en eisen van klanten en collega’s
 • je beschikbare tijd en je agendaplanning

Naast deze vier factoren is een heldere en gerichte communicatie van groot belang.

Begeleid naar verandering

Het is niet gemakkelijk om je gewoontes, je gedrag en de professionele eisen die je aan jezelf stelt te veranderen. Het goede nieuws? Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Je kunt je ook laten begeleiden door een ervaren stress- en burn-outcoach.

Alles in balans

Tot slot wil ik nog graag meegeven dat het belangrijk is voor je arbeids- en levensvreugde dat je ook na je vakantie leuke dingen blijft doen. Gun jezelf fijne momenten: een wandeling, een fietstocht, een boek lezen of eens helemaal niets doen … Zo blijft de balans tussen je werk en privéleven in evenwicht. Zeker als je een job hebt die past bij je ambities, verwachtingen, behoeften, vaardigheden en talenten.

Kortom: lifecoaching en loopbaanbegeleiding hebben dus ook hun plaats in stressmanagement en burn-outpreventie!

Ben je op zoek naar begeleiding om anders te leren omgaan met stressmomenten en gericht aan duurzame burn-outpreventie te doen? Neem dan gerust contact met mij op.

Oplossingsgericht werken: een krachtige tool om echte verandering te realiseren

Oplossingsgericht werken: een krachtige tool om echte verandering te realiseren

“Sommige mensen zien problemen en vragen waarom.
Ik droom dromen en vraag waarom niet.”

 (Robert F. Kennedy)

 

Ik ben een echte fan van dit citaat. Er zit zoveel waarheid in! We komen allemaal problemen tegen in ons leven. Daar kies je niet voor, het overkomt je en maakt deel uit van je mens-zijn. Maar hoe je een probleem benadert, is wél je persoonlijke keuze. Je kunt (blijven) focussen op het probleem … of je kunt geloven in de kracht van oplossingsgericht werken en denken. Dan werk je naar een oplossing toe. Een keuze die een grote impact heeft op het resultaat.

Samen op pad

Tijdens mijn coaching kom ik uiteraard regelmatig mensen tegen met een probleem. Ze hebben een moeilijke relatie met een collega of leidinggevende, hebben last van stress of zitten vast in hun job. Eerst laat ik hen over hun probleem vertellen, maar daarna bewandel ik samen met hen het pad van oplossingsgericht werken en denken.

Aandacht doet groeien

Mijn coaching focust op oplossingen vinden. Ik ben ervan overtuigd dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Richt je je aandacht op het probleem? Dan zal dat groeien, waardoor de kans op een oplossing verkleint. Ik geef liever aandacht aan de kracht van oplossingsgericht werken en denken om zo tot een goede oplossing te komen en verandering te realiseren.

Wetenschappelijke verklaring

Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat probleemoplossend of oplossingsgericht denken andere delen in je hersenen activeert.

Focus je op het probleem? Dan is de kans groot dat je limbische systeem in werking treedt. Dat systeem weerspiegelt je emotionele relatie met mensen, gebeurtenissen, objecten en je gedachten en zorgt voor ruis in je hersenen. Het resultaat? Je vindt moeilijker een oplossing.

Kies je ervoor om oplossingsgericht te werken en denken? Dan focus je op de toekomst en de big picture. Daardoor maak je minder ruis aan, zodat mogelijke oplossingen alle ruimte krijgen om naar boven te komen.

In de praktijk

Heb je een probleem met je leidinggevende? Dan kun je blijven focussen op hoe vreselijk of onbekwaam je hem of haar vindt. Het gevolg? Je voelt je gefrustreerd, boos of misschien zelfs onzeker. En die gevoelens staan een oplossing in de weg.

Richt je je aandacht daarentegen op de mogelijkheden en focus je op hoe je met de situatie kunt omgaan en kunt komen tot een oplossing die goed aanvoelt en bij je past? Dan zul je sneller en op een positieve en krachtige manier de gewenste verandering realiseren.

De essentie van oplossingsgericht werken

De kern van oplossingsgericht werken en denken is focussen op:

 • de gewenste situatie en de toekomst
 • bereikte successen
 • competenties en mogelijkheden
 • stap voor stap vooruitgang boeken
 • meer doen wat goed en beter werkt
 • de momenten waarop het probleem zich niet of minder voordoet en analyseren wat er dan anders is

Oplossingsgericht werken: plan van aanpak

1. Onderken het probleem
Wat is het probleem en hoe heb je er last van?

2. Definieer de gewenste toestand
Waar bevind je je op een schaal van 1 tot 10 (10 = de ideale situatie, 1 = de slechtst mogelijke situatie). Waar sta je nu? Wanneer stond je hoger?

3. Bekijk eerdere successen
Wat heb je al bereikt? Wat is er al?

4. Analyseer eerdere successen
Identificeer en analyseer waar en wanneer de gewenste situatie al plaatsgevonden heeft. Wat maakte succes mogelijk? Wat heb je daarvoor gedaan?

5. Zet één stapje vooruit
Een eerste stap is een experiment om een brug te bouwen tussen successen van het verleden en de toekomst.

6. Monitor de vooruitgang
Wat gaat al beter? Als je je bewust wordt van de vooruitgang, krijgt je vertrouwen een boost. En dat vergroot je kansen om je doel te bereiken.

Heb je hulp nodig om oplossingsgericht te werken en te denken, en zo krachtig verandering te realiseren? Neem dan gerust contact met mij op.

 

Wens je onze brochure te ontvangen rond aanpak burn-outpreventie en re-integratie?

Dank voor je interesse! Je gaat zo dadelijk een mail ontvangen met de link naar onze brochure