Efficiënt communiceren: de essentie van succesvol samenwerken

Efficiënt communiceren: de essentie van succesvol samenwerken

We leven in een tijdperk waarin we overspoeld worden door informatie en communicatie. Zeker in een professionele context. Onze mailboxen puilen uit, onze iPhones bliepen voortdurend met nieuwe updates en onze agenda’s vullen zich met vergaderingen. Dat overaanbod leidt tot minder doeltreffende communicatie. Het gevolg? Aan de kant van de zender én de ontvanger gaat er veel informatie verloren. En dat is bijzonder jammer.

De oplossing: meer aandacht besteden aan efficiënte communicatie. Want dat vormt de basis van succesvol samenwerken. In mijn teamcoachings besteed ik dan ook enorm veel aandacht aan hoe teamleden met elkaar communiceren.

Twee oren, maar één mond

Efficiënte communicatie zorgt voor verbinding, begrip en terugkoppeling. Veel mensen denken dat communicatie draait om spreken. Voor mij betekent efficiënt communiceren vooral luisteren. Dat is zelfs dubbel zo belangrijk. We hebben niet voor niets twee oren en maar één mond. 🙂 Door echt naar elkaar te luisteren, ga je elkaar beter begrijpen. En begrip is het fundament van een succesvolle samenwerking. Face-to-facecommunicatie blijft dus ook in deze digitale tijden heel erg belangrijk.

Leren in team

Een teamcoaching is een efficiënte manier om de communicatie tussen teamleden te verbeteren. Het zet een proces in beweging, duidt op aandachtspunten en reikt de tools aan voor een vlotte en doelgerichte communicatie. Door te werken op teamniveau en rekening te houden met de individuele behoeftes, persoonlijkheden en sterktes van de teamleden, bereik je betere resultaten. Want de kracht van het team ligt in de verbinding van de deskundigheid van alle individuen.

Een voorbeeld uit de praktijk

Onlangs begeleidde ik het administratieve hr-team van een bedrijf dat voor een grote herstructurering stond. Ik organiseerde een teamworkshop waarbij de teamleden meer inzicht moesten krijgen in de geplande herstructurering en in hun functioneren als team. Ze leerden tijdens de coaching hoe ze hun onderlinge communicatie konden verbeteren en brainstormden over hoe ze hun expertenrol in de nieuwe structuur konden valoriseren. Na die teamworkshop volgden er nog vijf workshops over een periode van zes maanden.

Individueel gesprek

Ik sprak vooraf individueel met alle teamleden om hen te leren kennen en te ontdekken hoe zij in het team stonden. Samen met de teamleader legde ik de teamdoelstellingen vast en bespraken we de rol die zij tijdens de teamcoachingsessies op zich zou nemen. We beslisten ook om voor haar enkele individuele coachingsessies te organiseren zodat zij kon blijven groeien in haar leiderschapsrol.

Aandacht voor iedereen

Bij elke teamcoaching richt ik me op de ontwikkeling van het team op individueel niveau én op teamniveau. Ik breng het systeem in beweging, stimuleer betrokkenheid en versterk het eigenaarschap en de samenwerking. De coaching van het hr-team begon met een teamspel waarbij iedereen na afloop zijn persoonlijke inbreng en het teamwerk moest analyseren. De sfeer was heel ontspannen. Ik gebruikte theoretische modellen en groepsoefeningen om de teamdoelstellingen in kaart te brengen en inzicht te verschaffen in het persoonlijke en intrapersoonlijke functioneren en communiceren. Iedereen kreeg de kans om te praten, te luisteren en te ventileren. Het resultaat? Patronen, individuele talenten en teamcompetenties werden duidelijk.

Nieuwe toekomst

Stap voor stap bouwde dit team onder mijn begeleiding aan een nieuwe toekomst. Op het einde van de eerste dag was de huidige situatie helder en gingen de teamleden een commitment voor de toekomst aan. Tijdens de opvolgsessies bouwden ze verder. Problemen werden bespreekbaar gemaakt, omgangsregels vastgelegd, rollen en taken verdeeld en communicatiestijlen en effecten scherp gesteld. En dat harde werk loonde, want na de laatste sessie:

• werkten de teamleden op een constructieve manier samen
• waren er structuren om op de ingeslagen weg verder te gaan
• nam het team zelf verantwoordelijkheid
• hadden de teamleden duidelijkheid over de toekomst
• waren er goede afspraken over verantwoordelijkheden, rollen, verwachtingen en communicatie
• heerste er een open communicatie en wederzijds respect
• was de teamleader gegroeid in haar functie
Kortom: het team was klaar om zijn toekomst in eigen handen te nemen. En daar streef ik als coach telkens opnieuw naar: dat ik zelf overbodig word.

Wil jij ook met een efficiënte communicatie de samenwerking in jouw team verbeteren? Neem dan gerust contact met mij op.

Wens je onze brochure te ontvangen rond aanpak burn-outpreventie en re-integratie?

Dank voor je interesse! Je gaat zo dadelijk een mail ontvangen met de link naar onze brochure