Ingenieur Herman kreeg een zware burn-out, maar bleef wel werken en volgde in die periode burn-outcoaching bij Cygnus Coaching. Het werd een succesvol traject, zowel voor werknemer als bedrijf. Geert, die dagelijks leiding geeft aan een team van ingenieurs – onder wie Herman – benadrukt de waarde van een goede externe burn-outcoach.

Informatie geven is noodzakelijk

Geert: “We werken in een groot bedrijf, maar veel functies worden slechts bemand door één of twee personen, waardoor er vaak te veel werk op één paar schouders terechtkomt. Stress is dus zeker een aanwezige factor op de werkvloer. Het moment waarop het iemand te veel wordt, is niet altijd even duidelijk en is sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Herman had al aangegeven dat het zwaar was: hij kreeg zijn werk niet af en hij had almaar meer medische klachten. Omdat Herman zeker niet de enige was die het moeilijker kreeg, organiseerde onze medische dienst een infosessie voor leidinggevenden over burn-out op de werkvloer. Die sessie heb ik meteen herhaald voor mijn eigen team. Op een laagdrempelige manier en geheel vrijblijvend, dus niet specifiek voor Herman. Ik vond het vooral erg belangrijk om hen die noodzakelijke informatie te geven en concrete tools aan te bieden. Zonder iemand te viseren.”

Verandering van perceptie

“Twee dagen later kwam Herman bij me aankloppen voor meer informatie. En dan is het belangrijk om snel te schakelen en meteen de volgende afspraken vast te leggen met de burn-outcoach. Het was fijn om te zien dat hij er echt mee aan de slag wilde en zich openstelde, want in het begin was hij sceptisch over de burn-outcoaching. Maar die perceptie veranderde dankzij de professionele aanpak van Rike. En al gauw zag ik als leidinggevende ook evolutie in zijn werk en persoonlijke aanpak.”

Zichtbare evolutie

”Ik vind het bewonderenswaardig dat Herman is blijven werken tijdens zijn burn-out. In het begin is dat niet gemakkelijk geweest voor hem. Maar ik merkte dat het almaar beter ging. De coaching bij Rike wierp duidelijk vruchten af, want Herman kwam weer meer ontspannen naar het werk en ook in zijn manier van werken veranderde er heel wat. Waar hij vroeger worstelde met het vele werk, geen grenzen stelde, geen feedback gaf en dichtklapte als er wat fout liep, stond hij plots sterker in zijn schoenen. Hij stelt nu realistische doelen voor zichzelf en communiceert ook naar anderen wat haalbaar is voor hem. Dat schept duidelijkheid voor zijn omgeving, en ook voor hemzelf. Hij was bijgevolg meer ontspannen op het werk. En dat is natuurlijk ook positief voor een bedrijf, want gelukkige werknemers zijn productieve en efficiënte werknemers.”

Burn-outcoaching is essentieel

Geert ziet als leidinggevende alleen maar voordelen aan burn-outcoaching: “De werknemer blijft functioneren. Er is dus geen uitval. En dat is nodig om de continuïteit in een bedrijf te garanderen. De werknemer evolueert in zijn werksystematiek en wordt dus veel efficiënter. En gelukkige werknemers komen de interne sfeer ten goede.”

Liefst extern

Daarnaast is het volgens Geert noodzakelijk om met een externe en dus geen interne burn-outcoach te werken: “Eerst en vooral is er het aspect van discretie. Een werknemer met een burn-out loopt er meestal niet mee te koop dat hij het moeilijk heeft. Bij een externe coach kan een werknemer ‘anoniem’ terecht, zonder dat collega’s er weet van hebben. Ook objectiviteit is een belangrijke factor. Om iemand goed en deskundig tijdens zo’n periode te begeleiden, is het een must om als coach buiten het reilen en zeilen van het bedrijf te staan. Iemand zonder vooroordelen en voorgeschiedenis. Alleen dan kun je goede resultaten boeken.”

Meer weten over burn-outcoaching? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Wens je onze brochure te ontvangen rond aanpak burn-outpreventie en re-integratie?

Dank voor je interesse! Je gaat zo dadelijk een mail ontvangen met de link naar onze brochure