Op 5 december 2017 lanceerde Vlaams minister Jo Vandeurzen het project Bedrijfscoaching. Hierbij worden bedrijfscoaches die gespecialiseerd zijn in preventief gezondheidsbeleid ingezet om ondernemingen te coachen op het vlak van gezondheid. Vanuit het strategische plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ blijkt dat de Vlaamse overheid wil inzetten op health in all policies. Dit is een beleid dat gericht is op belangrijke levensdomeinen zoals gezin, vrije tijd, onderwijs, werk, zorg en welzijn en buurt en lokale gemeenschap. Tegen 2025 willen zij dat meer ondernemingen met minder dan 20 werknemers, een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid hanteren.

Als ervaren coach zal ik deelnemen aan dit project ‘Bedrijfscoaching’ van de overheid. Ik ben een van de coaches die kmo’s kunnen inschakelen om samen preventief aan de gezondheid van hun medewerkers te werken. Via de website www.gezondopdewerkvloer.be kunnen bedrijven een subsidie aanvragen voor een coach die hen begeleidt bij het opstarten van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer, complementair aan initiatieven die al gebeuren in het kader van de welzijnswetgeving. Het gaat om gezondheidsbevorderende initiatieven binnen de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag, roken, alcohol en drugs, en mentaal welbevinden.

Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact met mij op, of neem alvast een kijkje op www.gezondopdewerkvloer.be.

Wens je onze brochure te ontvangen rond aanpak burn-outpreventie en re-integratie?

Dank voor je interesse! Je gaat zo dadelijk een mail ontvangen met de link naar onze brochure