Burn-outpreventie en coaching bij burn-out

Stress en burn-out zijn belangrijke gezondheidsproblemen die in elk bedrijf aandacht verdienen. Ga je als bedrijf voorbij aan de professionele druk en stressklachten van je medewerkers? Dan loop je het risico dat ze een burn-out krijgen en lange tijd niet inzetbaar zijn. En dat betekent niet alleen dat je tijd en geld verliest, maar ook kennis en ervaring niet kunt benutten. De oplossing? De stressklachten van je medewerkers verminderen met een individueel en preventief coachingtraject. Zo blijf je een burn-out voor.

Bedrijven en organisaties kunnen bij mij terecht voor:

Burn-outpreventie op maat van elk individu

Elke mens is anders. Elke burn-out is anders. Daarom werk ik voor elke medewerker een traject op maat uit. In vier stappen evolueren we samen naar de ideale balans tussen draagkracht en draaglast.

  • Stap 1 – Het intakegesprek

Tijdens een gesprek met de medewerker bespreken we de stressklachten, peilen we naar de oorzaken en bekijken we de behoeften en verwachtingen. Op basis van die informatie bepaal ik de beste aanpak en werk ik in samenspraak met de leidinggevende en/of hr-manager een persoonlijk traject uit voor de preventie van stress en burn-out.

  • Stap 2 – De analyse

Ik breng het stressniveau en de mentale veerkracht van de werknemer in kaart. We maken concrete afspraken om op korte en (middel)lange termijn stress en burn-out te voorkomen en aan te pakken. Dat vraagt om een gedegen begeleiding en follow-up.

  • Stap 3 – De individuele coaching

We beginnen met vijf sessies van anderhalf uur waarin ik de medewerker doelgericht coach. Ik heb aandacht voor de huidige en de gewenste situatie, de praktijkervaringen, de obstakels en de verwachtingen. Mijn uitgangspunt? Een gezond lichaam en een gezonde geest. Onder meer deze thema’s komen aan bod: omgaan met stressvolle gedachten, focus houden, bewuster omgaan met je brein, je
energiebronnen …

  • Stap 4 – De evaluatie

In de laatste sessie ga ik samen met de werknemer, leidinggevende en/of hr-manager rond de tafel zitten om ervaringen uit te wisselen, de situatie te evalueren en de way forward uit te tekenen.

Het resultaat van deze aanpak? De medewerker ervaart meer rust en balans in zijn job en loopt weinig risico op een burn-out.

Curatieve coaching bij burn-out

Kampt een medewerker in je organisatie al met een burn-out? Dan zijn rust en herstel prioritair. Daarom start de curatieve individuele coaching bij een burn-out pas na akkoord door de behandelende arts. Ik begeleid de medewerker in zijn herstelproces en bereid hem stap voor stap voor op werkhervatting, al dan niet op dezelfde plaats als voorheen.

  • Stap 1 – Het intakegesprek

Ik spreek in alle sereniteit met de medewerker en ga in op de huidige situatie, energiegevers, energievreters, doelen en verwachtingen. In een eerste fase is uitrusten en recupereren belangrijk. In de tweede fase begeleid ik de medewerker om zijn mentale weerbaarheid
terug op te bouwen.

  • Stap 2 – De analyse

Ik breng de mentale veerkracht van de medewerker in kaart. Indien de medewerker niet professioneel begeleid wordt, is het risico
groot dat hij te vroeg gaat werken. Het is voor hem belangrijk dat hij leert inschatten wat hij kan en leert luisteren naar zijn lichaam.

  • Stap 3 – De individuele coaching

We starten met een aantal individuele coachingsessies waarbij de veerkracht van de persoon centraal staat. In deze fase focus
ik op de gewenste situatie, energiegevers en energievreters. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: vertrouwen hebben in het eigen kunnen, grenzen stellen, positieve focus, en het belang van bewegen.

  • Stap 4 – Het re-integratietraject

Zodra de medewerker klaar is om opnieuw stappen te zetten naar zijn werkomgeving, wordt – in samenspraak
met de arbeidsgeneesheer, het bedrijf en de medewerker – een flexibel opbouwschema overeengekomen. Om zo tot een haalbare
instap te komen voor de verschillende partijen. Tijdens deze re-integratiefase begeleid ik de medewerker gedurende enkele sessies om
zijn teruggevonden balans te integreren in zijn dagelijkse leven.

  • Stap 5 – De evaluatie

Het coachingtraject eindigt met een sessie waarin ik samen met de medewerker, leidinggevende en/of hr-manager ervaringen
uitwissel, de situatie evalueer en de way forward vastleg. De medewerker is klaar om zijn toekomst evenwichtig en met vertrouwen
tegemoet te gaan.

Wil je meer weten over burn-outpreventie of over mijn curatieve coaching bij burn-out? Neem dan gerust contact op.

Wens je onze brochure te ontvangen rond aanpak burn-outpreventie en re-integratie?

Dank voor je interesse! Je gaat zo dadelijk een mail ontvangen met de link naar onze brochure